авг 232013
 

Бележка: Изпълнение на цикъл върху списък от стойности (числови, низови и др.), които не са извлечени чрез заявка в PL/SQL, може стане по следния начин:

DECLARE
 -- 1. declare a list type
 TYPE STR_LIST_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(15);

 -- 2. declare the variable of the list
 V_STR_VALUES STR_LIST_TYPE;

 -- 3. optional variable to store single values
 V_STR_VALUE VARCHAR2(15);

BEGIN

 -- 4. initialize the list of values to be iterated in a for-loop
 V_STR_VALUES := STR_LIST_TYPE('String 1','String 2');

 -- 5. iterating over the values
 FOR INDX IN V_COLUMN_NAMES.FIRST..V_COLUMN_NAMES.LAST
 LOOP

  -- 6. accessing the value itself
  V_STR_VALUE := V_STR_VALUES(INDX);

 END LOOP;
END;
Share Button
авг 212013
 
Книга

Книга “Класически шаблони за дизайн”

Стартираме нова итерация за писане на книгата с отворен код за “Класически шаблони за дизайн” http://code.google.com/p/design-patterns-book/.

Търсим автори и редактори, които да се включат в проекта.

Свободните теми за писане са следните:

 • Глава 6. Абстрактна фабрика (Abstract Factory)
 • Глава 9. Прототип (Prototype)
 • Глава 10. Сингълтон (Singleton)
 • Глава 13. Композиция (Composite)
 • Глава 16. Миниобект (Flyweight)
 • Глава 18. Верига от отговорности (Chain of Responsibility)
 • Глава 21. Итератор (Iterator)
 • Глава 22. Посредник (Mediator)
 • Глава 25. Състояние (State)
 • Глава 29. Многослойна архитектура (Multilayer Architecture)
 • Глава 30. Модел-Представяне-Контролер (MVC)

Наличните теми за редакция са:

 • Глава 15. Фасада (Facade)
 • Глава 23. Мементо (Memento)

Ако имате желание да се включите в екипа, ни пишете на design.patterns.book.team [at] gmail.com

Ще Ви бъдем благодарни, ако разпространите това съобщение сред приятели, познати и колеги, които биха били заинтересовани.

Share Button