сеп 262011
 

Българската Java потребителска група организира семинар на тема “Java Portlets with Liferay and JSF”.

Координати на събитието

Събитието ще се проведе на 29.09.2011 г от 19:00 до 21:00 в зала 325, на Факултет по математика и информатика към СУ “Св. Климент Охридски”.

Описание 

JS Mashup с портлети

JS Mashup с портлети

Портлетите представляват видимия и полезен за крайния потребител резултат от внедряването на Service Oriented Architecture (SOA). Те са технология, която дава възможност на бизнес организациите да осигурят повече функционалност, гъвкавост и възможност за персонализация за своите клиенти. С помощта на Web Services for Remote Portlets (WSRP) стандарта на OASIS за отдалечено публикуване на портлети става възможно бизнес услугите лесно да бъдат интегрирани в партньорски портали. Стандартът се ползва с подкрепата на големите доставчици на портални решения като Oracle®, IBM® и Microsoft®.

Внедряването на централизирани уеб портали предлага редица предимства за бизнеса:

  • осигуряват входна точка за достъп за всички служители, партньори и клиенти
  • предлагат достъп до бизнес функционалността прозрачно и независимо от устройството и местоположението
  • порталите са гъвкави – те могат да съществуват под формата на B2E intra-nets, B2B extra-nets или B2C inter-nets
  • могат да бъдат комбинирани в портални мрежи, които обхващат цялата бизнес екосистема на организацията
  • понеже осигуряват „front end“ за различни уеб услуги, те позволяват лесно интегриране на хетерогенни съществуващи приложения и са отворени към бъдещето (future-proof).

В последните години Java портлетите станаха популярна технология, която позволява лесно споделяне и комбиниране на приложения от различни организации и индивиди в персонализиран уеб портал. Новият портлетно-базиран стил на разработка на уеб приложения дава възможност за създаване на по-разпределени, гъвкави и лесни за повторно използване компоненти, в сравнение с традиционните монолитни решения. Портлетните приложения типично се състоят от множество различни портлети, които могат да бъдат гъвкаво позиционирани върху уеб страницата и комуникират помежду си с използване на споделени параметри (shared parameters), събития (publish/subscribe events), съгласно Portlet Specification 2.0, или чрез JavaScript и AJAX (без презареждане на страницата).

Презентацията демонстрира разработката на портлети с Portlet 2.0 Specification (JSR-286) и портален сървър Liferay (http://www.liferay.com). Liferay е едно от водещите портални решения с отворен код, лидер в Gartner®’s Magic Quadrant for Horizontal Portals.

Включени са демонстрации на JSP, JSF и Spring портлети, Mashups с използване на Google Maps, както и новости при разработката на портлети с JSF 2.0 и JSF 2 –> Portlet 2 Bridge (http://www.portletfaces.org) и IceFaces (http://www.icefaces.org). Ще бъдат разгледани също допълнителни примери за JavaScript портлети и използване на новата JS библиотека Alloy UI базирана върху YUI3 (http://yuilibrary.com/projects/yui3), която замени jQuery при Liferay 6.

За лекторите

Траян Илиев е магистър по Информатика от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2003 той е управител на IPT – Intellectual Products & Technologies (http://www.iproduct.org). Компанията е специализирана в провеждането на обучения по JAVA SE/EE технологии.

От 2000 година той преподава в Софийски университет, Факултет по математика и информатика, където води курсове: Обектно ориентиран анализ и проектиране с езика UML, Информационни и комуникационни технологии, Системи за подпомагане вземането на решения, Мултимедийни технологии, Изкуствен интелект. Участвал е в редица национални и европейски изследователски проекти.

Сред неговите технически и изследователски интереси са Service Oriented Architecture, business systems and process modeling using UML and BPMN, Java portlets and portal frameworks (Liferay, GateIn, etc.), AJAX and JavaScript libraries, Java EE technologies (EJB 3.1, JSF 2.0, JPA 2.0, EJB 3.1, JSF 2.0, REST-ful web services, WSRP), Java multithreading, multi-agent technologies (http://www.h2j.org).

Share Button