Oct 102007
 

Във връзка с въпроса:

Къде (и в какъв ред) се търсят *.properties файловете, когато се зареждат с:
ResourceBundle.getBundle(filename)

се поразрових и преведох следната интересна информация:

1) .properties файловете се зареждат от classloader-а, подобно на .java класовете, т.е. трябва местоположението им да е включено в CLASSPATH променливата на средата.

2) .properties файловете имат пълно име (fully-qualified-resource-name), както при .java класовете, с изключение на това, че не може да се извършва import на ресурcи (.properties файлове) в някой .java клас.

3)

ResourceBundle.getBundle("myBundleProps")

указва на classloader-a да зареди ресурс с име myBundleProps в пакета по подразбиране. Това не значи, че ресурса трябва да е в текущия пакет, в който е класа, от който се зарежда.

4)

ResourceBundle.getBundle("package1.package2.package3.myBundleProps")

указва на classloader-a да зареди ресурс myBundleProps с пакет package1.package2.package3. Неговото пълно име (fully-qualified-resource-name) съответно е
package1.package2.package3.myBundleProps.

Т.е. ако директорийната структура на проекта е следната:

project_path
  +-- src
  |   +-- package1
  |      +-- package2
  |         +-- package3
  |            +-- TestResourceBundle.java
  +-- classes
      +-- package1
         +-- package2
            +-- package3
               +-- TestResourceBundle.class
               +-- myBundleProps.properties

и ако в TestResourceBundle.java, ResourceBundel класa се зарежда със следният код:

ResourceBundle myBundleProps = ResourceBundle.getBundle(
                          "myBundleProps");

е нужно myBundleProps.properties да се копира в project_path/classes, на същото директорийно ниво на project1 папката. Като алтернатива може да се пакетира myBundleProps.properties в един .jar файл, така че myBundleProps.properties да е в главната директория в .jar архива, който няма никакви поддиректории архивирани в него. След това трябва да се добави този .jar файл в CLASSPATH променливата на средата.

Ако в TestResourceBundle.java се зарежда обект от тип ResourceBundel със следният код:

ResourceBundle myBundleProps = ResourceBundle.getBundle(
            "package1.package2.package3.myBundleProps");

Тогава е нужно да се копира myBundleProps.properties в
project_path/classes/package1/package2/package3. Като алтернатива, може да се сложи
package1/package2/package3/myBundleProps.properties съответно в един .jar файл (запазвайки директорийната структура на пакетите и в него) и да се добави този .jar файл в CLASSPATH променливата на средата.

Причините за гореописаните начини за употреба на .properties ресурсни файлове са следните:

1) Прозрачност в локализирането на файла – по време на изпълнение на програмата, myBundleProps.properties НЕ е файл, той е просто ресурс, който се зарежда. myBundleProps.properties може да не се съдържа в проекта като цяло, и човека който пише TestResourceBundle.java може изобщо да не види този ресурс. Един URLClassLoader може да го намери в мрежовия път или в URL по време на изпълнение. Това специално е важно за server-side компоненти като EJB, Servlet, JSP и т.н., който по принцип нямат достъп до файловата система. При опит да се получи даден ресурс от classloader, няма значение къде се съхранява съответният ресурс.

2) Mеханизма при работа когато имаш namespaces – конструирайки програмата с пакети, това позволява множество други пакети да съдържат ресурсни файлове (.properties файлове) със същото кратко име (в случая myBundleProps.properties) без това да причинява конфликти в цялата работа на системата. Това е като java пакетите и xml namcesaces.

[Източник: http://blogs.sun.com/chengfang/entry/p_java_util_missingresourceexception_can]

Share Button

  2 Responses to “Зареждане на .properties ресурсни файлове в Java”

 1. Is there anybody here?!?

  Besides, Shadrik, are you gonna make this Yet Another Programming Blog? Don’t disappoint me this way!!!

 2. Hey Rossi 🙂

  I am here 🙂 I was in the back yard and didn’t hear you knocking hahaha 🙂 ;p

  How are you doing?

  Lately the offline-life is too overloaded and I have no time to drop in around 🙂 But I will try to pass more often around here to take away the spider nets in the corners… you know 😉

  About the programming stuff…. well, it is part of my life, and I like it too much, so I have separated a little place in my blog about it too. I know that the topic above is elementary, but while I was fighting with a more complicated problem I found those article in English and liked the way it is related, so I translated it Bulgarian 🙂

  Of course I won’t turn this in “another programming blog”, don’t you worry :)) The encapsulation is stuck too deep in my soul, so if I feel some day that the programming topics gain the upper hand over, I will turn them to another blog 😉

  Cya for now 🙂

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)