окт 242013
 

Отпечатването на съобщения в конзолата с цел дебъгване с SQL Developer се прави по следния начин:

 1. В подпрозореца Dbms Output се избира:
  dbms-out-console-enable
 2. Избираме към коя база да се свържем:
  dbms-out-select-connection
 3. Добавяме малък скрипт за тест на отпечатването:
  DECLARE
  BEGIN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('boo');
  END;
  /
  

Съответно нашия низ бива отпечатан в конзолните прозорци Script Output и Dbms Output:

anonymous block completed
boo
Share Button
авг 232013
 

Бележка: Изпълнение на цикъл върху списък от стойности (числови, низови и др.), които не са извлечени чрез заявка в PL/SQL, може стане по следния начин:

DECLARE
 -- 1. declare a list type
 TYPE STR_LIST_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(15);

 -- 2. declare the variable of the list
 V_STR_VALUES STR_LIST_TYPE;

 -- 3. optional variable to store single values
 V_STR_VALUE VARCHAR2(15);

BEGIN

 -- 4. initialize the list of values to be iterated in a for-loop
 V_STR_VALUES := STR_LIST_TYPE('String 1','String 2');

 -- 5. iterating over the values
 FOR INDX IN V_COLUMN_NAMES.FIRST..V_COLUMN_NAMES.LAST
 LOOP

  -- 6. accessing the value itself
  V_STR_VALUE := V_STR_VALUES(INDX);

 END LOOP;
END;
Share Button