окт 242013
 

Отпечатването на съобщения в конзолата с цел дебъгване с SQL Developer се прави по следния начин:

 1. В подпрозореца Dbms Output се избира:
  dbms-out-console-enable
 2. Избираме към коя база да се свържем:
  dbms-out-select-connection
 3. Добавяме малък скрипт за тест на отпечатването:
  DECLARE
  BEGIN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('boo');
  END;
  /
  

Съответно нашия низ бива отпечатан в конзолните прозорци Script Output и Dbms Output:

anonymous block completed
boo
Share Button