апр 292011
 

Днес случайно открих, че под Windows 7, когато се използва фонетичната кирилица, при натискане на Shift + X, се извежда удареното и, т.е. ‘ѝ’.

Първоначално ми се стори странно и се зачудих защо създателите на фонетичната кирилица са използвали клавиша ‘Х’,  който се използва въвеждането на ‘ь’. След това си спомних, че Мишо Стойнов отбеляза преди 2-3 години, че в българския език нямаме дума, която започва с ‘ь’. Следователно, не би трябвало да има изречение, което да започва с тази дума.

От тук заключаваме, че на практика нямаме нужда от главна буква за “ер малък”. Предполагам това е била и причината да я изберат за въвеждането на ‘ѝ’.

Съответно, следващият въпрос е, как ще се реши проблемът с главната буква за ‘ѝ’? По аналагия на разсъжденията за ‘ь’ обаче, се досещаме, че не бихме започнали изречение с ‘ѝ’, нито пък има дума, която да започва с тази буква. Затова се усмихваме и мислено поздравяваме създателите на фонетичната кирилица за хитрата, комбинация! =)

Share Button

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)